» Krolykke styrer Skovkvarteret

Krolykke styrer Skovkvarteret

oktober 11, 2017

I skal møde Michael, eller Krolykke, som både er Michaels efternavn og mere genkendelige kaldenavn. Michael er projektchef for Skovkvarteret og manden, der har overblikket og indsigt i alt fra jordbundsforhold, valg af mursten, aftaler med myndighederne og ikke mindst totaløkonomien i projektet.


Tilbage til arbejdet

Men viden er trods alt mest interessant, når det deles med omverden og ikke gemmer sig i hovedet på Michael.

Så til spørgsmålet om hvad seneste update er på Skovkvarteret lige nu, så er svaret, at holdet bag projekteringen af Skovkvarterets anden etape lige har mødtes efter 4 måneders pause, hvor de utålmodigt har ventet på byggetilladelsen fra Københavns Kommune. Og stemningen var god fortæller Michael, lidt ligesom når en skoleklasse genforenes efter en lang sommerferie, og glæder sig til at få ”gang i legen” igen.


God pris – god stemning

Michael fortæller, at Skovkvarteret er et omfattende projekt at stå i spidsen for, da det strækker sig fra grunden købes og indtil de sidste købere er blevet hjulpet godt i gang, i deres nye kvarter.

Derfor er hans absolutte fokus, at skabe en god proces sammen med projektteamet, hvor der er et tæt samarbejde og hvor uhensigtsmæssigheder, udfordringer og ændringer løbende håndteres, så den gode stemning bevares og alle input fra holdet tages med i overvejelserne for at sikre det bedst mulige produkt.

Når der er så mange mennesker involveret i et projekt, skal der udvises rettidig omhu og meget skal koordineres for at undgå forsinkelser. Forsinkelser koster nemlig dyrt og ekstra omkostninger i projektet skaber dårlig stemning – og så er vi tilbage til Michaels udgangspunkt, som er den gode stemning og et godt hold – til at skabe et godt projekt. Helt enkelt.


Boliger til Københavnere

Det overordnede mål og visionen for projektet er samtidig også Michaels personlige mål, nemlig at beboerne vil blive glade for området og at helt almindelige københavnere skal have råd til at bo i Skovkvarteret.

Opgaven for Michael er derfor, at træffe vigtige valg vedr. boligerne, området og kvarteret, som skaber mest mulig værdi for de kommende beboere.

Der er enormt mange parametre, som kan skrues på, for at give det bedst mulige resultat. Ikke alle valg kan virke indlysende, men når det overordnede mål er, at almindelige københavnere skal have råd til at bo, arbejde og leve i byen, så skal vi bruge pengene rigtigt.

Michael fortæller, at han er utrolig glad for, og stolt over, at kvaliteten på materialer prioriteres i projektet. Med andre ord, så ved Michael, at når han om 20 år cykler forbi Skovkvarteret med sin familie, så vil husene stadig stå lige så flotte og være patineret på den helt rigtige måde.

Og Michael slutter med en sidste bemærkning, at noget af det som har overrasket ham mest, er hvor enormt stor Fælleden er, og hvilken fantastisk beliggenhed Skovkvarteret har. Den sidste del af Skovkvarteret komme helt konkret til at ligge lige på kanten af Kalvebod Fælled og får en nærhed til den vilde natur, som man ikke ser andre steder i København.