» Kan du se skoven?

Kan du se skoven?

november 9, 2016

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36.000004 cameraFNumber (float): 8.000000 cameraFarClip (float): 56500.000000 cameraFarRange (float): 1000.000000 cameraFocalLength (float): 24.000000 cameraFov (float): 73.524139 cameraNearClip (float): 30.519547 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 612.988342 cameraTransform (m44f) channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2499] displayWindow (box2i): [0, 0, 3999, 2499] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) MultiMatteElement_01.B (half) MultiMatteElement_01.G (half) MultiMatteElement_01.R (half) MultiMatteElement_02.B (half) MultiMatteElement_02.G (half) MultiMatteElement_02.R (half) MultiMatteElement_03.B (half) MultiMatteElement_03.G (half) MultiMatteElement_03.R (half) MultiMatteElement_04.B (half) MultiMatteElement_04.G (half) MultiMatteElement_04.R (half) R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayRawGlobalIllumination.B (half) VRayRawGlobalIllumination.G (half) VRayRawGlobalIllumination.R (half) VRayRawRefraction.B (half) VRayRawRefraction.G (half) VRayRawRefraction.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) VRayZDepth_20M (half) VRayZDepth_EXT_320M (half) VRayZDepth_INT_12M (half)

Skovkvarteret ligner ikke just en skov lige nu. Det svarer vel lidt til at kalde en Mokai for stærk øl, når nu der er tale om en sodavand i fåreklæder!

Men sagen er den, at vi hele tiden arbejder på at gøre kvarteret til et grønt frirum for dig og kommende beboere. Og selvom man måske kunne tro det – så er det faktisk slet ikke os, der har fundet på navnet. I 2012 tog Ørestad Syd spæde skridt mod flere attraktive beboelses- og kulturkvadratmeter med et såkaldt lokalplantillæg. Dvs. der blev lagt en plan for området, som på det tidspunkt faktisk var langt mere vildtvoksede, end det er lige nu. Tillægget inkluderede en plan for Arenakvarteret – og dermed også Skovkvarteret. Lokalplantillægget er udarbejdet af Københavns Kommune, og det er derfor i sidste ende dem, der må få æren for den visionære navngivning.
Lokalplanen har siden første udformning haft stor fokus på overgangen mellem Kalvebod Fælled og Ørestad Syd, og det er netop dét, der ligger til grund for navngivningen af kvartererne i området, nemlig at de forskellige kvarterer skal beplantes og have en identitet, der skiller det ene kvarter fra et andet – fordi der er en idé og en vision.

Et vildt nabolag
Skovkvarteret kommer derfor til at leve op til sit navn, fordi der løbende, som huse og lejligheder står færdige, bliver beplantet med både æbletræer og hurtigstvoksende træer som lærk, gran og fyr. For at understrege kvarterets skov-karakter kommer der desuden områder med græs og englignende arter, som vil skabe en mere vildvoksende stemning, end de trimmede og parkagtige kvarterer, som vi kender det fra andre københavnerkvarterer.
Der ligger i det hele taget et stort arbejde bag udformningen af en ny bydel og nye boliger. Der er mange opgaver, der skal tages hensyn til – og én af opgaverne har større betydning for, hvor du bor, end du måske tror: Navngivning af vejene. Hvis du flytter ind i Skovkvarteret – eller måske allerede er flyttet ind – får du postadresse på Richard Mortensens Vej eller Else Alferts Vej. I Ørestad Syd er vejene opkaldt efter kunstmalere og billedhuggere, og du kan f.eks. også støde ind i Asger Jorn eller Ejler Bille i nærheden af Skovkvarteret.
Vejnavnene kommer forhåbentlig til at minde Ørestads beboere om, at Ørestad er en vigtig del af Københavns udvikling og historie. De klassiske kulturpersonligheder er blevet udvalgt helt særligt til området, og ligesom de særlige hus- og kvarternavne som 8TALLET, Bjerget og selvfølgelig Skovkvarteret allerede er med til at skabe en identitet for Ørestadsbeboere, kan man håbe på, at også vejnavnene får en særlig betydning for livet i bydelen.

Læs mere om området eller se status på salget af Skovkvarteret her.