» Sådan fungerer en aflevering i Skovkvarteret

Sådan fungerer en aflevering i Skovkvarteret

oktober 21, 2016

salgsstatus_181016
Få overblik her over, hvilke boliger der er blevet solgt.

I december er det afleveringstid for lejlighederne i Cyprestårnet. Det betyder, at 22 lejligheder på få dage skal afleveres til de mange forventningsfulde ejere. En aflevering er en minutiøs gennemgang af en bolig sammen med en repræsentant fra udvikler, entreprenøren, boligejeren og dennes byggesagkyndige. Formålet med afleveringsforretningen er, at boligejeren får instruktioner i boligens anlæg og teknik, at boligen gennemgås for fejl og mangler samt at der slutteligt underskrives en afleveringsprotokol, som er en juridisk bindende accept af boligens stand ved overtagelsen af boligen.
Selve overdragelsen er en vigtig milepæl, når du køber bolig. Derfor har vi her samlet de vigtigste pointer, så både de indflytningsklare købere, og andre interesserede og potentielle købere, kan blive klogere på, hvordan en aflevering foregår hos Tetris A/S.


Husk forarbejdet

Vi i Tetris A/S indkalder til aflevering, når din bolig er bygget færdig. På afleveringsdagen står bygherre og entreprenør klar til at gennemgå boligen for eventuelle fejl og mangler med dig. Vi anbefaler dog, at du ikke kommer alene, men også har en byggeteknisk rådgiver med til gennemgangen. Hvis du og mindst ¾ af de andre købere vælger den samme rådgiver, betaler vi for rådgiveren.
Frem til afleveringsdagen skal du selv sørge for et par ting. Du skal f.eks. have forsikrings- og policenr. klar på dagen, og du skal informere din bankrådgiver om, at banken skal frigive boligens købsbeløb kl. 9 på afleveringsdagen. Det er altafgørende for, at vi kan gennemføre afleveringen, og du kan flytte ind.

Afleveringsdagen
Vi går rundt sammen fra rum til rum ved afleveringen. Det er med til at sikre, at vi får nedskrevet alle fejl og mangler. Det er vigtigt, at du sætter to timer af til afleveringen og får børnene passet andetsteds, så du er fokuseret på gennemgangen. Når afleveringen er overstået, skal du nemlig underskrive en afleveringsprotokol og mangelliste, hvor du godkender overtagelse af boligen, frigivelse af købesummen og forbrugstal. Mangellisten er også inkluderet i afleveringsprotokollen, men skal desuden underskrives separat. Denne liste beskriver eventuelle fejl og mangler, vi finder. Entreprenøren vurderer herefter, hvor lang tid udbedring af disse fejl vil tage. Du er selvfølgelig velkommen til at tage billeder og noter undervejs, så du er sikker på, hvad både bygherre, entreprenør og den byggetekniske rådgiver har påpeget.
Når du har underskrevet afleveringsprotokollen, kan du i princippet flytte ind. Men vi kan ikke anbefale, at du har en flyttebil stående klar, til gennemgangen er færdig. Det skaber blot stress i afleveringssituationen og kan betyde, at det ikke er alle fejl og mangler, som bliver opdaget på afleveringsdagen.

Et par ekstra informationer
• Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan man vurderer, hvad der er en fejl. Vi har samlet et toleranceblad fra brancheorganisationerne, som vi sender til dig og lægger op på Borigo (intranet du får adgang til når du har købt). Vi anbefaler, at du læser dette, så du er bevidst om de vurderingskriterier, vi benytter os af på afleveringsdagen. På den måde undgår du at bruge energi på at finde fejl og mangler, vi alligevel ikke kan klassificere som netop det.
• Udbedringer af eventuelle fejl og mangler sker selvfølgelig i aftale med dig, så du ved, hvornår håndværkerne kommer. Vi opretter desuden en mailadresse, som du kan skrive til, hvis du opdager fejl og mangler, når du har taget din bolig i brug.
• I afleveringsprotokollen finder du også en fuldmagt, du skal underskrive på afleveringsdagen, hvis du vil fortsætte med Energi Nord, som er det energiselskab, vi har samarbejdet med på Skovkvarteret. Hvis du ønsker at benytte dig af et andet energiselskab, har du 8 dage til at få en ny aftale.

Se status på salget i Skovkvarteret her